نوع صورتحساب بر اساس کاهش یا افزایش مقادیر

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

درصورت کاهش یا افزایش تعداد/ مقدار، می بایست چه نوع صورتحسابی صادر گردد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-10-09T15:22:22+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در صورت افزایش، برای تعداد/ مقدار افزایشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب جدید (اصلی)، می توان صورتحساب اصلاحی( نیزصادرنمود.) امکان افزودن شناسه کالا/خدمت جدید در صورتحساب اصلاحی وجود ندارد.
  در صورت کاهش، برای تعداد/مقدار کاهشی علاوه بر امکان صدور صورتحساب برگشت از فروش،صورتحساب اصلاحی نیز میتوان صادر نمود.تنها در صورت ثبت اشتباه تعداد/مقدار در صورتحساب اصلی از این قابلیت میتوان برای اصلاح استفاده نمود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .