متاسفیم ، این پرسش خصوصی است

گزارش
پرسش
با سلام بنا به استعلام اخذ شده در خصوص چک های صیادی جدید ماهیت ثبت در سامانه بانکی چیست؟ آیا شرط صحت است یا شرط لزوم؟ آیا می­توان گفت به سبب عدم ثبت در سامانه، صدور چک هم صورت نگرفته است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
درصورتیکه پروژه ای بصورت ترک تشریفات به پیمانکار واگذار شود و در شرایط خصوصی پیمان مبنای تعدیل سه ماهه دوم ۹۷ بعنوان شاخص مبنا باشد و در صورتیکه تاریخ پیشنهاد قیمت به کارفرما شهریور ۹۷ باشد کدام ماه از ماه ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا پیمان هایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ می شوند؟  
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا پیمان هایی که حاوی یک یا مجموعه ای از موضوعات تأم یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح )، سرویس و نگهداری، بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات باشد مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
درود با حاکمیت شرایط عمومی پیمان 4311 به ویژه بند الف ماده 29 و مجاز نبودن جمع جبری تغییر مقادیر کار (افزایش یا کاهش)،آیا پاسخ های اعلام شده به برخی از دستگاهای اجرایی در استفساریه های ذیل از سوی شورای عالی ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
سلام خسته نباشید پروژه ای داریم که کارفرما از ابتدای پروژه پیش پرداخت و کارکردها رو به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت کرده است ولی حفظ قدرت خرید پرداخت رو در هیچ یک از پرداخت ها لحاظ نکرده و به ما ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
با سلام و عرض ادب برای اخذ گرید 5 ابنیه سابقه بیمه افراد امتیاز آور باید پیوسته باشد؟ (یا 2 نفر با سه سال سابقه ناپیوسته در 4 سال گذشته کفایت می کند؟)
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
سلام اگر در روز برگزاری مناقصه، مدت اعتبارگواهی صلاحیت پیمانکاری تمام شده باشد ولی شما نفر اول مناقصه شده باشی تکلیف چیست؟ضمنا برای تمدید اقدام شده و مراحل در حال اجرا می باشد
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن