گزارش
پرسش
کدام مورد برای تامین مقاومت کششی ناشی از خمش در دیافراگم ها از نوع دال بتنی مناسب نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آزمایشات تخصصی نشان داده است که سنگ دانه هایی که به ناچار برای ساخت بتن در یک پروژه عمرانی استفاده خواهند شد، مستعد واکنش قلیایی- سنگ دانه هستند. در صورتی که عدم استفاده از این سنگ دانه ها امکان نداشته ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در مورد نصب و استفاده از آسانسور و بالابر در ساختمان های بنایی با کلاف کدام مورد صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در یک ساختمان با مصالح بنایی در خصوص دیوار غیر سازه ای غیر مسلح آجری به طول 3 متر، ارتفاع 3 متر و ضخامت 15 سانتی متر مفروض است. کدام گزینه در مورد اجرای میلگردهای بستر صحیح نیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
کدام مورد برای دوغاب سیمانی که برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار می گیرد صحیح است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
هرگاه آجر به ابعاد 50*100*200 جزء تشکیل دهنده واحد مصالح بنایی در یک دیوار به عرض 100 میلی متر بوده و ضخامت بندهای افقی و عمودی ملات ماسه سیمان 10 میلی متر باشد ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی چه مقدار ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن