گزارش
پرسش
با سلام در صورت محاسبه تاخیر مجاز وفق بند 8 بخشنامه 5090 مدت محاسبه شده در جدول همپوشانی باید لحاظ گردد ...
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

متاسفیم ، این پرسش خصوصی است