گزارش
پرسش
طریقه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صدور بلیط پروازهای خارجی توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی چگونه است؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
اگر پایانه فروشگاهی مودی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد، چه روش جایگزینی وجود دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا در مورد فروش های کالا/خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
تکلیف پیش پرداخت های خریدکالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام می دهند، آیا الزامی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 دارند؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه، خریدار امکان رد صورتحساب را دارد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

گزارش
پرسش
در صورت تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی آیا اعتبار مالیاتی برای خریدار لحاظ می گردد؟
ادامه مطلب

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن