طریقه محاسبه حد مجاز فروش

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

طریقه محاسبه حد مجاز فروش به چه صورت است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-10-12T10:48:57+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  پنج (5) برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده
  به عنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی بارگذاری شده و قابل نمایش خواهد بود. در صورتی که مالیات دوره
  مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، پنج (5)برابر حد مجاز
  فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده میشود. برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه
  مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهارشده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب
  پرداخت نموده، و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم باشد؛
  نیز 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101)قانون فوق الذکر محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می شود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .