صدور صورتحساب اصلاحی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

قواعد مربوط به صدور صورتحساب اصلاحی چیست؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-10-06T14:05:29+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  چنانچه پس از صدور و ثبت صورتحساب فروش، نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام طلاعاتی مربوط به خریدار و یا اقلام اطلاعاتی مربوط به کالا/خدمت باشد، صادرکننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید اصلاحی که از نظر نوع و الگوی صورتحساب مطابق صورتحساب اصلی مرجع بوده و حاوی شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و در سامانه مؤدیان ثبت نماید.
  نکته 1: نوع و الگوی صورتحساب، اقلام اطلاعاتی مربوط به خریدار و برای اصلاح آنها می بایست صورتحساب مرجع ابطال و صورتحساب جدید صادر گردد.
  نکته 2: صدور صورتحساب اصلاحی بر روی صورتحساب اصلاحی با رعایت شروط مندرج در سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” امکان پذیر است. بدیهی است، آخرین صورتحساب اصلاحی که وضعیت تایید آن مشخص شده باشد می بایست به عنوان صورتحساب مرجع در نظر گرفته شود.

  نکته 3: اگر صورتحساب مرجع خود اصلاحی/برگشت از فروش باشد، برای صدور صورتحساب
  اصلاحی/برگشت از فروش، مرجع حتما باید در یکی از وضعیتهای )تایید شده/تایید سیستمی/عدم نیاز به واکنش(
  باشد.
  لازم به ذکر است که جزییات بیشتر در سند”صدور صورتحساب الکترونیکی” در درگاه سازمان امور مالیاتی به نشانی intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین نامه ها و دستورالعمل ها کشور  و نرم افزارهای مرتبط، قابل بهره برداری می باشد.

   

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .