دریافت پیام خطای امضای صورتحساب الکترونیکی صحیح نمی باشد

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

دریافت پیام خطای ( امضای صورتحساب الکترونیکی صحیح نمی باشد) به چه معنی است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-11-11T14:35:50+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  این خطا در دوحالت زیر امکان دارد رخ دهد:
  کلید خصوصی استفاده شده برای تولید امضای دیجیتال روی صورتحساب الکترونیکی، با کلید عمومی بارگذاری شده در کارپوشه، مطابقت نداشته باشد.
  برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، از الگوریتم ها و پارامترهای مناسب مطابق سند
  “دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان” که در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آییننامه ها ودستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، بارگذاری شده، استفاده نشده باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .