عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

ورود

عضویت در سایت

احداث کوئست | مرجعی برای پاسخگویی به سوالات صنعت احداث کشور

الزامات همجواری ساختمان ها، تصرف ها و فضاها

قرارگیری تصرف های مختلف در یک ساختمان یا ایجاد ساختمان های دارای تصرف های مختلف در مجاورت یکدیگر در یک کاربری زمین واحد، باید علاوه بر انطباق با این مقررات و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، با ضوابط پیش بینی شده در طرح های مصوب شهری نیز منطبق باشد.

همجواری تصرف ها در ساختمان باید به نحوی باشد که مساله اشراف و دید از تصرف های دیگر به تصرف مسکونی، از طریق سطح نورگذر و بازشوهای پنجره یا درهای ورودی، با رعایت ضوابط در خصوص فضاهای باز، به حداقل تقلیل یابد.

نحوه قرارگیری فضاهای مختلف در هر تصرف و همجواری تصرف های مجاز در طرح معماری یک ساختمان، به تشخیص طراح معمار، بر اساس نیاز ساکنین و در صورت عدم مغایرت با مفاد این مقررات و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان، با تایید شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تعیین می شود.

تغییر یک فضا با واحد تصرف به فضا یا واحدهای تصرفی با کارکرد دیگر، تنها در صورت عدم ایجاد اختلال در ایمنی ، دسترسی و کارکرد فضاها یا تصرف های مجاور و انطباق مشخصات جدید آن فضا و ساختمان با الزامات تعیین شده در مباحث مقررات ملی ساختمان مجاز است.در اینگونه موارد، رعایت مقررات مربوط به تصرف های با خطر بیشتر الزامی خواهد بود.

درباره Ehdas Questکاربر طلایی

ارسال نظر

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.