کاهش مبلغ اولیه پیمان

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان در ضمن اجراي کار و موافقت پیمانکار با ادامه کار، ابلاغ کار اضافی در قالب 25 درصد مبلغ قرارداد براساس 25 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد یا براساس 25 درصد باقیمانده مبلغ اولیه پیمان؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-03T15:15:44+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهای منعقد شده با شرایط عمومی پیمان جدید( ابلاغی طی بخشنامه شماره  54/842-102/1088 مورخ 1378/3/3) سقف 25 درصد افزایش موضوع بند (1-الف) ماده 29، بر اساس مبلغ اولیه پیمان ( مندرج در ماده 3 موافقتنامه) می باشد و مبلغ اولیه پیمان پس از کاهش به موجب بند (2-الف) ماده 29، نقشی در تعیین سقف مبلغ 25 درصد افزایش بند (1-الف) ندارد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .