پروژه احداث نیروگاه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387 ، براي بررسی پاره اي مسائل اضافه کاري پیمانکار، لازم است قیمت دیوار پیرامونی نیروگاه مشخص شود. با توجه به این که پیمانکار دیوار پیرامونی نیروگاه را بصورت دیوار یک و نیم آجره دورنما با استفاده از آجر سفال اجرا نموده است، قیمت واحد سطح یا واحد حجم آن چگونه تعیین می شود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T11:50:36+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن
  این پاسخ ویرایش شده است.

  در قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387 ، هزینه آجرکاري با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به صخامت یک و نیم آجر با ملات ماسه سیمان 1:6 که دو روي آن نماسازي شده باشد (کل ضخامت آجرکاري از آجر ماشینی سوراخدار مزبور)، براساس ردیف 110501 براي کل حجم آجرکاري به علاوه ردیف 110801 براي کل سطح نماسازي آجري مربوط محاسبه و پرداخت می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .