هزینه هاي ماهیانه مستمر تجهیز کارگاه در زمان تاخیرات مجاز پیمانکار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در پیمان هایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع پی شبینی شده است لیکن به دلایلی خارج از قصور پیمانکار، عملیات اجرایی بعد از خاتمه مدت اولیه پیمان ادامه یافته است، ایا هزینه هاي ماهیانه مستمر تجهیز کارگاه در دوران تاخیرات مجاز در صورت وضعیت ها قابل پرداخت می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-13T12:51:58+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  ضوابط و مقررات فهارس بهاي پایه در مورد تجهیز و برچیدن کارگاه به ترتیبی است که کلیه ردیف هاي آن مقطوع بوده و با تغییر مدت، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه حتی در مورد تأمین و تجهیز محل سکونت و تأمین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه و سایر ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه قابل افزایش نخواهد بود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .