هزینه اتصالات تودلی تیر حمال به ستون

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در فهرست بهاي ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی تیر حمال ها به ستون ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می شود) مشمول ردیف 090702 می گردد یا از ردیف دیگري پرداخت می شود؟
منظور از اتصال زیرسري که روي ستون و روي زمین اجرا می گردد، نبوده و مربوط به قطعاتی (نظیر ورق) می باشد که در ارتفاع و هنگام مونتاژ اجرا می شود.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-11T10:14:13+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  طبق مفاد مقدمه فصل نهم(کارهاي فولادي سنگین )، تهیه، برشکاري و جوشکاري اتصالات واسطه بین ستون ها با حمال ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آنها با کمک جوش و ساییدن، مشمول قیمت هاي تهیه و نصب ستون م یباشد و ردیف 090702 فصل نهم (کارهاي فولادي سنگین) به آن تعلق نمی گیرد و بنابراین ردیف 090702 یاد شده قابل پرداخت نمی باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .