نماسازی آجری

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

ردیف 110602 فهرست بهاي ابنیه سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی هاي آجري که نماچینی روي کار و جدا از پشت کار انجام می شود، پرداخت می گردد. در حین اجراي پروژه پیمانکار همزمان با دیوار پشت نما در خصوص اجراي نماچینی آجري اقدام نموده و به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی (بدلایل کاهش سرعت اجراي نما و دیوار پشت نما و طبیعتاً افزایش هزینه هاي اجراي کار) درخواست اضافه بها نموده است.
این در حالی است که مشاور با استدلال مشخص بودن نحوه اجراي نماچینی با دیوار پشت نما در نقشه هاي ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه بها موافقت ننموده است. با توجه به شرح پیش گفته آبا بابت اجراي همزمان نماچینی آجري با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T12:04:47+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1385 ، هزینه 1 آجر با ملات ماسه سیمان که یک / آجرکاري با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاري به ضخامت 5 روي آن با آجر ماشینی سوراخدار مزبور بطور همزمان با آجر کاري، نماسازي شده باشد براساس ردیف 110501 براي کل حجم دیوار اجري یاد شده بعلاوه ردیف 110801 براي سطح نماچینی شده محاسبه می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .