نصب سنگ پلاك در سطوح افقی ساختمان

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهاي ابنیه سال 1387 مربوط 1 تا 2 سانتی متر / به تهیه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 5 می باشد و محل تهیه سنگ مشخص نگردیده و صرفاً به نوع ممتاز بودن سنگ اشاره شده است . با توجه به اینکه کارفرما براي بعضی از پروژه هاي عمرانی از یک نوع سنگ سفید که قیمت آن در بازار دو برابر نوع دیگر از سنگ سفید می باشد استفاده نموده محاسبه هزینه آن به چه صورت می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T12:11:31+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387 ، هزینه تهیه و نصب سنگ پلاك تراورتن سفید از نوع مرغوب از هر محل که به تصویب مهندس مشاور برسد، در سطوح افقی به ضخامت 1/5 تا 2 سانتی متر براساس ردیف 220101 محاسبه و پرداخت می گردد. بنابراین در شرایط فوق سنگ هاي پلاك تراورتن سفید از هر محل و به هر قیمت که باشند هزینه عملیات یادشده براساس ردیف مذکور پرداخت خواهد شد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .