نحوه پرداخت هزینه پیش آمدگی سقف ساختمان

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در خصوص نحوه پرداخت هزینه پیش آمدگی سقف یک ساختمان که قراداد اجرای آن بر اساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 ( متر مربع زیربنا) منعفد گردیده و طی دستور کار ابلاغ گردیده است مطابق ماده 12 قرارداد، بر حسب افزایش سطح عمل می گردد یا بر اساس فهرست بهای منظم به قرارداد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-07T11:39:09+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده با نرخ مترمربع زیربنا که براساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چنانچه در حین اجرا با رعایت ماده 12 پیمان، افزایش در متراژ کارهاي مندرج در جدول ذیل بند “الف” ماده 11 پیمان (نظیر پی شآمدگی سقف نهایی ساختمان) ایجاد شود، بهاي افزایش متراژ مزبور بر مبناي نرخ تعیین شده محاسبه و به هزینه کل ساختمانی مربوط اضافه می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .