نحوه پرداخت هزینه بارگیری و حمل مصالح در فهرست بهای ابنیه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در فهرست بهاي ابنیه فصل چهارم ردیف هایی براي قلوه ریزي یا شن ریزي ارایه شده است. که شامل تهیه و حمل و ریختن مصالح سنگی می باشد . لیکن گاهی اوقات مشکلات دسترسی به کار و صعوبتهاي مربوطه ایجاب می کند که مصالح یکبار در نزدیکی محل اجرا باراندازي و دپو شده و بعد با دست یا لودر مجدداً بارگیري و حمل شده و به محل اجرا منتقل گردد که موجب بارگیري و باراندازي و حمل مجدد است. نحوه پرداخت هزینه بارگیري و باراندازي و حمل مجدد به چه صورت می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-11T08:55:28+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در مورد حمل مصالح سنگ قلوه موضوع ردیف هاي 040101 , 040103 فصل چهارم (عملیات بنایی با سنگ) فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه و یا سایر مصالح مربوط به ردیف هاي فهرست بهاي مذکور، ردیف بارگیري و حمل تنها یکبار پرداخت می شود. به عبارت دیگر براي بارگیري و حمل و باراندازي مجدد پرداختی صورت نخواهد گرفت.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .