نحوه پرداخت هزینه انجام کارها در صورت تغییرات احتمالی کار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

نحوه پرداخت هزینه انجام کارها در صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده 12 مندرج در دفترچه پیمان اجراي کارهاي ساختمانی با نرخ متر مربع زیربنا، ضمیمه بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24، (که با توجه به ماده 29 شرایط عمومی پیمان می تواند تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد) به چه صورت است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-05T09:32:56+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در صورت تغییرات احتمالی کار براساس مفاد ماده 12 پیمان یاد شده، هزینه کار در صورت تغییر در سطح زیربنا، در همان مقطع زمانی، براساس نرخ تعیین شده براي مترمربع زیربنا در پیمان و در صورت تغییر در جزئیات کار، براساس ضوابطی که در مورد پرداخت هزینه تغییر در جزییات کار، که در همان ماده ذکر شده، پرداخت می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .