نحوه اعمال و پرداخت هزینه هاي اضافی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در یک پروژه عمرانی ملی کارفرما قصد دارد جهت تسریع در بهره برداري از پروژه دردست احداث خود و کاهش بخشی از هزینه هاي پروژه با استفاده از ضوابط تسریع کار شامل اجراي کار در شب یا اضافه کاري عوامل پیمانکار و … زمان بهره برداري از پروژه را کاهش و در کوتاهترین زمان ممکن پروژه را تکمیل و آماده بهره برداري نماید. طبق بررسی بعمل آمده توسط مشاور در صورت اجراي کار در شب با یک شیفت اضافی مدت زمان پروژه می تواند حداقل 30 درصد کاهش یابد که خود باعث کاهش بخشی از هزینه هاي اضافی پروژه نیز خواهد شد.
نحوه اعمال و پرداخت هزینه هاي اضافی چگونه خواهد بود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-23T10:31:00+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  چنانچه پیشنهاد کار در شب براي تسریع در کار ( اتمام پ یش از موعد کار موضوع ماده 50 شرایط عمومی پیمان جدید) بوده و در ماده ( 50 – الف ) شرایط خصوصی پیمان هزینه تسریع پیش بینی نشده باشد موضوع تجدید نظر در نرخ پیمان محسوب و کارفرما باید براي پرداخت هزینه تسریع ( کار درشب و اضافه کاري و …) به پیمانکار براساس بند “ج” لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 ، پس از اخذ مجوز لازم اقدام نماید . در ضمن درصورتی که پیشنهاد کار در شب براي جبران تأخیرهاي خارج از قصور پیمانکار، با تشخیص مشاور و تأیید کارفرما باشد، موضوع تابع بند “د” ماده 25 شرایط عمومی پیمان خواهد بود و اضافه هزین ههاي مربوط به کار در شب براساس بند یاد شده، با تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .