نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیت هاي پیمانکاران و صورتحساب هاي مربوط به حق الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-21T13:36:40+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعم لهاي مربوط به آن، چنانچه واحد مشاوره اي یا پیمانکار طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یا حین ارایه خدمات مطابق با مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نمایند و مستندات مربوط به ثبت نام و مشمول بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده را به دستگاه اجرایی ارایه نمایند، کارفرما موظف است مبلغی معادل درصد تعیین شده بابت ارزش افزوده براي هر سال از مبلغ ناخالص هر صورتحساب مشاور، به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .