مغایرت مساحت سطوح نقشه های منضم به پیمان و اعداد ثبت شده در جدول

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

قرار دادی بر اساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده است. در صورت مغایرت مساحت سطوح نقشه های منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بند (الف) ماده 11، ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-07T09:07:29+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 با عنوان دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا، نحوه محاسبه سطوح قبل از انعقاد قرارداد برای درج در جدول بند الف ماده 11، بر طبق ضوابط بند ب ماده 11 می باشد.

  پس از انعقاد قرارداد، با توجه به اینکه نقشه های اجرایی به رویت کامل پیمانکار رسیده است در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود، ملاک پرداخت قطعی اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 11 می باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .