مدت پیمان

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

چنانچه بدلیل قصور کارفرما (بعنوان مثال تاخیر در پرداخت ها ) مدت انجام کار افزایش یابد و پس از تحویل کار و تعیین مدت هاي مجاز و غیرمجاز (و پس از رسیدگی گزارش تاخیرات پیمانکار)، مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدت هاي تمدید شده (با ابلاغیه بدلیل تاخیر در پرداخت هاي کارفرما) باشد. آن وقت طبق قسمت 3 از بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان عملاً سقف تعیین شده براي محاسبه خسارت تاخیرات (یک چهارم مدت پیمان) افزایش خواهد یافت در حالیکه قصوري هم متوجه پیمانکار نبوده است. با توجه به شرح پیش گفته، آیا مدت پیمان برابر مدت اولیه بعلاوه مدت هاي تمدید شده ناشی از قصور کارفرما و یا افزایش مقادیر کار است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-22T10:28:27+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  به استناد بند (ز) ماده 14 شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان یا مدت اجراي کار، مدت درج شده در بند “ب” ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 شرایط عمومی پیمان در آن ایجاد می شود. بنابراین مدت پیمان درج شده در بند “ب” ماده 50 شرایط عمومی پیمان عبارت است از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تاخیرات مجاز

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .