محاسبه ضریب منطقه ای ابنیه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

با توجه به اینکه محل اجراي یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن ) می باشد و فهرست بهاي پایه قرارداد فهرست بهاي 1380 می باشد، ضریب منطقه اي ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی چگونه محاسبه می گردد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-13T13:47:17+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  ضریب منطقه اي استان تهران طبق بخشنامه شماره  489/54/15-1 مورخ 1361/1/16 ابلاغ شده است، در صورتیکه نام منطقه مورد نظر در مناطقی که براي آن ها ضریب منطقه اي تعیین شده در بخشنامه مزبور موجود نباشد از ضریب منطقه اي شهرستان یا بخشی که منطقه مورد نظر در آن واقع شده در هنگام تهیه برآورد براي برگزاري مناقصه و عقد قرارداد استفاده می شود. همانطوري که در فوق تصریح گردید چنانچه ضریب منطقه اي در برآورد اولیه منضم به پیمان منظور نشده باشد قابل پرداخت نخواهد بود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .