محاسبه ضریب ارتفاع بر اساس فهرست بها

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سال هاي 1377 به بعد، به چه اقلامی از کار تعلق می گیرد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-14T12:32:28+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي منعقده براساس فهرست هاي بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال هاي 1377 الی 1387 ضریب ارتفاع براساس ضوابط و رابطه مندرج در پیوست 2 فهرست بهاي ابنیه سال مورد عمل در پیمان محاسبه و در برآورد هزینه عملیات اجراي پیمان منظور می گردد. در این صورت ضریب ارتفاع پیش بینی شده در پیمان به تمام اقلام کار در طبق هاي که ارتفاع آن بیش از 3/5 متر است. از تراز (معماري) کف آن طبقه تا تراز (معماري کف طبقه بالایی، به استثناي مصالح پایکار تعلق می گیرد. بدیهی است مبلغ مربوط به ضریب ارتفاع تنها در صورتی که در برآورد هزینه اجراي کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل پرداخت است.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .