مبلغ اولیه پیمان

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در صورتیکه مطابق بند (الف- 2) ماده 29 جمع مبلغ کاهش مقادیر 15 درصد و مطابق بند (الف- 1) ماده فوق جمع مبلغ افزایش مقادیر 28 درصد باشد با توجه به این که در مجموع 13 درصد به مبلغ اولیه پیمان افزوده شده و عملیات موضوع پیمان به اتمام نرسیده است آیا می توان تا سقف 1/25 مبلغ اولیه پیمان قرارداد را ادامه داد یا اینکه در این مرحله نیاز به قرارداد الحاقیه می باشد.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-02T10:18:58+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده 29 شرایط عمومی پیمان 25 درصد قابل افزایش و 25 درصد قابل کاهش است. به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان 25 درصد بصورت جداگانه را دارد .در نتیجه
  آیتم هاي ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتمهاي حذف شده نمیگردد ، بلکه افزایش بطور جداگانه فقط تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان مطرح می باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .