قراردادهای الحاقیه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

چنانچه در قراردادهاي الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به علاوه 25 درصد مبلغ اولیه الحاقیه نیز تجاوز کند، در این صورت آیا قراردادهاي الحاقیه نیز شامل 25 درصد افزایش مبلغ پیمان می گردند یا خیر؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-07T11:04:13+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  بر طبق بند ” الف” ماده 29 شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842 /54_102/1088 مورخ 1378/3/3 هر قرارداد حداکثر در سقف 1/25 برابر مبلغ اولیه آن (مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه ) به انتها می رسد.

  در ضمن یادآور می شود بر اساس ضوابط این معاونت، الحاقیت قرارداد موضعیت نداشته و ادامه اجرای کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفا بر اساس قرارداد جدید قابل پیگیری می باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .