قالب بندي آویز تیرها و بازشوها

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه هاي اجرایی دیگر؟ چون پیمانکار 80 % تیرچه ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضاي بتن تیرچه هاي دوبل دو برابر بوده و ردیف 100203 به تنهایی جوابگوي هزینه هاي تیرچه دوبل نیست.
همچنین درخصوص اضافه بهاي حکمی بودن قالب بندي از لحاظ ابعاد و طرز قرارگیري آنالیز ردیف 050806 اشاره شده است. آیا قالب بندي آویز تیرها و بازشوها و جدار خارجی در قسمت هایی که قالب بندي به صورت محدود اجرا می شود را نیز شامل می گردد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T11:29:12+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قرارداد هاي منعقده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1388 ، هزینه اجراي سقف بتنی به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه (اعم از تک، دوبل و … طبق مشخصات طرح) و بلوك توخالی سفالی با تمام مصالح به جز میلگرد و همچنین تهیه تجهیزات لازم بطور کامل براساس ردیف 100203 محاسبه می گردد. در ضمن باتوجه به مفاد بند 1 مقدمه فصل 10 ، هزینه قالب بندي اینگونه سقف ها (اعم از محل هاي بسته یا باز مانند بازشوي آسانسور و نورگیر و …) نیر در ردیف هاي اجراي کامل سق فهاي بتنی منظور گردیده و موضوع مشمول پرداخت اضاف هاي به عنوان قالب بندي، محدودیت قال ببندي، حکمی بودن و … نخواهد بود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .