فسخ قراردادهای ساختمانی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

آیا فسخ قراردادهاي ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شدهاند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان می باشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده را مشخص فرمایید؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-13T10:29:42+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  چنانچه شرایط عمومی پیمان جدید ضمیمه قرار داد باشد براساس ماده 47 در صورتی که تصمیم کارفرما براي فسخ پیمان باستناد مواد درج شده در بند الف ماده 46 شرایط عمومی پیمان باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (درمورد سازمان هایی که تابع هیچیک از وزارتخان هها نیستند) بررسی و تأیید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. نظر به این که شرکت مخابرات تابع وزارتخانه متبوع میباشد بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده وزیر مربوطه می باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .