ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

درصورتی که مبلغ اولیه پیمان 25 درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر ؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-26T14:46:50+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  به استناد بند “ب” ماده 5 آیی ن نامه تضمین براي معاملات دولتی (مصوبه شماره 1382 هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهاي  42956 /ت 28493 ه مورخ 11/8/1382 پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه )
  تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .