ضریب تعدیل

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در خصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15، در مورد تغییر ضریب 0/95 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تاخیرات مجاز به پایان می رسند، چگونه عمل می گردد.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-24T11:04:54+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 1382/9/15 در صورتی که قرارداد صرفا در مدت اولیه ( مدت درج شده در موافقت نامه) به اتمام رسیده و تحویل موقت شود عدد 0/95 ضریب تعدیل به یک تبدیل می شود. و براي سایر موارد اعم از تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهاي مجاز بر طبق بند (8_2) بخشنامه عمل می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .