ضریب بالاسری

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارس بهاي واحد پایه، منتشره توسط آن معاونت فاقد قیمت میباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه این گونه موارد به صورت فاکتوري پرداخت می گردد. ضریب بالاسري موارد فوق چگونه اعمال می گردد.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-03T14:19:12+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در پیمان هاي تابع ضوابط طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس فهارس بهاي واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که براي آن ها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد (نظیر کارهاي ردیف هاي فاقد بهاي واحد در فهارس بهاي پایه)، قیمت جدید مربوط ه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسري مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .