ضرایب قابل اعمال به مصالح پایکار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

ضرایب قابل اعمال به مصالح پایکار در پیمان اجراي کارهاي ساختمانی به صورت سرجمع، کدام است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-04T13:10:21+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، بهای مصالح پایکار، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان با اعمال شاخص های به کاررفته در برآورد طبق دستور العمل مربوط و ضریب 1/25 پرداخت می گردد و ضریب پیشنهادی پیمانکار به مصالح پایکار اعمال نمی گردد. بدیهی است اعمال ضریب 0/7 بر اساس ضوابط پرداخت هزینه مصالح پایکار الزامی است.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .