ضرایب به روزرسانی در برآورد اولیه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

ضرایب به روزرسانی در برآورد اولیه تهیه شده براساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 چگونه محاسبه می شود؟ آیا چهار دوره سه ماهه نسبت به چهار دوره سه ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می شود یا آخرین دوره 3 ماه ابلاغی نسبت به دوره سه ماهه متناظر سال قبل از ان مقایسه و متوسط گیری می گردد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-07T08:35:30+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در محاسبه ضرایب ب هروزرسانی برآورد هزینه اجراي کارها براساس تبصره 2 بند 5 بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24، از نسبت رقم آخرین دوره 3 ماهه ابلاغی نسبت به دوره 3 ماهه مشابه سال قبل از آن و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه ماهه ( از تقسیم درصد عدد یاد شده به عدد 4) حاصل می گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .