شرایط عمومی پیمان قدیم در قراردادهای پیمانکاری

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در پیمان هایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آن ها نافذ می باشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجام کارهاي مازاد بر 25 درصد می باشد و یا اینکه صرفاً می بایست مطابق جمع جبري افزایش و کاهش عمل نماید؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-26T15:15:51+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  مفهوم ماده 29 شرایط عموم ی پیمان قدیم، تغییرات مقادیر کار (افزایش یا کاهش) به هر میزان قابل ابلاغ است مشروط بر اینکه در هیچ مقطعی مبلغ پیمان از 25 درصد بیشتر یا کمتر نشود، بعبارت دیگر جمع جبري تغییرات ملاك عمل است.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .