شاخص تعدیل قرارداد

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در هنگام تهیه اسناد قراردادي، مبلغ کار براساس فهرست بهاي سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه ماهه چهارم سال 1378 سه ماهه چهارم سال 1379 درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه قابل تصحیح است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-24T11:10:21+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  ضوابط و شرایط مندرج در موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان حاکم بر روابط طرفین پیمان (کارفرما و پیمانکار) و نحوه پرداخت به پیمانکار بوده و هر گونه تغییري در آن که منجر به پرداخت اضافی شود تجدید نظر در نرخ پیمان تلقی گردیده و نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط (شورایعالی فنی) دارد. لذا در صورت درخواست تغییر شاخص مبناي درج شده در پیمان، باید مراتب با دلایل مستند طی گزارش به مراجع ذیربط در لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور منعکس شود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .