رنگ آمیزی اسکلت های فلزی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

پروژه اي براساس فهرست بهاي ابنیه سال 1387 منعقد شده است و رنگ آمیزي اسکلت هاي فلزي با رنگ الکیدي به ضخامت 150 میکرون ( 50 میکرون در هر قشر ) انجام گرفته است. نحوه اعمال ردیف هاي 250306 و 250307 چگونه می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-12T13:14:32+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387 ، هزینه روي کارهاي فلزي در سه قشر، هر قشر به (airless ) تهیه مصالح و اجراي رنگ الکیدي به طریق بدون هوا عنوان مثال به ضخامت 50 میکرون، در هر متر مربع به ترتیب زیر محاسبه می گردد:

   

  اضافه ضخامت در هر قشر=25 – 50= 25 میکرون

  بهای واحد رنگ الکیدی در هر متر مربع=46800+(25/3)*1580=59967 ریال

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .