درصد پیشرفت پروژه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

پروژه چند درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد از ظرفیت کاری پیمانکار خارج می شود؟

پاسخ ها ( 1 )

  1. لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش
    لغو کردن

    در زمانی که پروژه 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد،پیمانکار ضمن درج آخرین مبالغ دریافتی در سامانه ساجات و الصاق مستندات می تواند وضعیت پیمان را از «در دست اجرا» به گذشته تغییر داد.و کار را از ظرفیت خود خارج نماید.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .