درخواست پرداخت خسارت

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکار (پیمانکار، مشاور و کارفرما) جهت تأمین بموقع سیمان تاکنون بی نتیجه مانده است . به همین دلیل عملیات بتن ریزي کارگاه ها تعطیل گشته است. آیا پیمانکار می تواند درخواست پرداخت خسارت در قالب تعلیق کند؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-08T09:45:40+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي طرح هاي عمرانی منعقده با شرایط عمومی پیمان، تأمین مصالح مصرفی مورد نیاز اجراي کار به عهده پیمانکار است مگر آنکه در اسناد و مدارك پیمان ترتیب دیگري براي تأمین مصالح پیش بینی شده باشد. درمورد مصالح حوال هاي نیز چنانچه با وجود اقدام بموقع پیمانکار (با توجه به برنامه زمانی تفصیلی)، تحویل مصالح بموقع انجام نگیرد، تأخیر مربوطه طبق بند ( 4- الف) ماده 30 شرایط عمومی پیمان موجب تمدید مدت پیمان خواهد شد و موضوع ارتباطی با هزینه تعلیق ندارد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .