خدمات پیمانی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

آیا پیمان هایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو مشمول دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ می شوند؟

 

پاسخ ها ( 1 )

  0
  1402-07-10T12:16:03+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  دستورالعمل شماره ۹۸/۱۳۵۵۵۸۵ مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ به استناد نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها وپروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه) و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ابلاغ گردیده و حوزه شمول این بخشنامه برای پیمان هایی است که موضوع آن در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور می باشد و پیمان هایی با موضوع خدماتی نظیر تأمین غذا، نظافت، تأمین خودرو،تأمین نیروی انسانی و … مشمول این دستورالعمل نمی شوند.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .