حسن انجام کار در قراردادها

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

مبلغ تضمین حسن انجام کار در قراردادها چه میزان است و آیا شامل تعدیل قرارداد هم می شود یا خیر؟ در مورد ضبط این تضمین وضعیت چگونه خواهد بود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-10T13:08:55+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  بابت تضمین حسن انجام کار بر طبق ماده ( 35 ) شرایط عمومی پیمان از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ( 10 ) درصد کسر م یگردد که تعدیل را نیز شامل م یشود. ماده ( 47 ) شرایط عمومی پیمان تمام مقدار تضمین «ب» در صورت فسخ پیمان کارفرما به استناد بند
  حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .