تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

اگر در قراردادي مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می باشد، با او قرارداد الحاقیه به روش ترك مناقصه منعقد گردد، آیا صورت جلسه تحویل زمین قرارداد اولیه مطابق ماده 28 براي قرارداد الحاقیه نیز معتبر است و یا تهیه صورت جلسه تحویل کارگاه به طور مجدد براي قرارداد جدید لازم می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-24T10:23:56+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در صورتی که ادامه پیمان به همان پیمانکار که پیمان اولیه را انجام داده منعقد شود با توجه باینکه کار انجام شده قابل تحویل نمی باشد لذا با پیمان جدید ادامه می یابد و نیازي به تنظیم صورت جلسه تحویل زمین نیست.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .