تسویه حساب نهایی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه های منظم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند الف ماده 11 پیمان با مفاد بند (ب-1) ماده 11 مشاهده می شود . با توجه به این موضوع ملاک عمل در تسویه حساب نهایی کدام است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-07T09:22:06+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي منعقده براساس بخشنامه 100/142825 مورخ 1385/08/24 به استناد تبصره ذیل بند د ماده 11 پیمان در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری صورت نگیرد. ملاک عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 11 می باشد. و این که بین مساحت نقش ههاي منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول تفاوت احتمالی وجود داشته باشد.

  بدیهی است که پیشنهاد قیمت پیمانکار باید براساس نقشه هاي منضم به اسناد مناقصه انجام پذیرفته باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .