ترک تشریفات در قراردادهای پیمانکاری

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

درصورتیکه پروژه ای بصورت ترک تشریفات به پیمانکار واگذار شود و در شرایط خصوصی پیمان مبنای تعدیل سه ماهه دوم ۹۷ بعنوان شاخص مبنا باشد و در صورتیکه تاریخ پیشنهاد قیمت به کارفرما شهریور ۹۷ باشد کدام ماه از ماه های سه ماهه دوم به عنوان شاخص مبنای ملاک عمل باید قرار گیرد؟

پاسخ ها ( 1 )

  0
  1402-07-10T12:57:25+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در پیمان هایی که مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۵ آذر ۸۲ مشمول تعدیل آحاد بها باشند، از طریق انجام تشریفات برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار شده اند به استناد بند ۱-۸-۱ آن بخشنامه شاخص مبنای پیمان آنها یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای است که آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است. چنانچه بین شاخص مبنایی که بر اساس بند مزبور تعیین می شود با شاخص مبنای مندرج در ماده ۲۹ هـ شرایط خصوصی پیمان تفاوت وجود داشته باشد، به علت مغایرت با ضوابط ابلاغی امکان اعلام نظر وجود ندارد.

  اضافه می نماید همانگونه که در بند ۳-۱ و ۳-۲ دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات مربوط به آن ها پیوست بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲ – ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۳ خرداد ۷۸ درج گردیده است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی تعیین کرده است قابل تکمیل باشد و مواد شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار با رعایت تمام مقررات ذیربط تکمیل می شود. بنابر این مطابق بند ۳-۸ آن دستورالعمل با توجه به روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحاد بها برای پیمان فی مابین مورد عمل باشد، ماده ۲۹ هـ شرایط خصوصی پیمان با رعایت سایر ضوابط آن بند تکمیل می شود ضمنا یادآور می شود شرایط خصوصی پیمان در اسناد ارسالی با ضوابط مقرر تطابق نداشت.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .