تاییدات پیمانکار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

نظر به اینکه در تفسیر و برداشت موضوع بند (ج) ماده 16 شرایط عمومی پیمان در خصوص وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت مطرح و اعلام گردیده است، موارد زیر مورد پرسش است :
1-چنانچه پروژه اي در شهر استان باشد، ملاك آمار و اطلاعات از داخل پروژه بوده یا از اطلاعات رسمی اداره هواشناسی استان مربوطه
2- ملاك درجه برودت هوا در 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد، متوسط و میانگین درجه برودت خواهد بود یا روش دیگري براي محاسبه بایستی در نظر گرفت؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-23T09:22:21+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان، وفق ضوابط بند ج ماده 16،پیمانکار تأیید نموده است که از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارایه پیشنهاد قیمت، که می تواند از مراجع معتبر
  نظیر سازمان هواشناسی بدست آید، آگاهی یافته است. بدیهی است نحوه استنتاج و چگونگی لحاظ آمار یاد شده در امکان اجراي کار در طول مدت اجرا، بر عهده پیمانکار می باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .