برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

یک قرارداد بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 81 منعقد گردیده است و طبق ماده (28-الف) شرایط خصوصی پیمان تهیه زمین محل تجهیز بر عهده پیمانکار است. با عنایت به بند (2-7) پیوست 5 فهرست بهای منظم به پیمان که باید کارفرما هزینه اجاره تهیه زمین را جزء برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید، در صورتی که هزینه اجاره زمین در هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد نحوه پرداخت به پیمانکار به چه صورت می باشد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-07-24T11:00:17+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  درمورد قراردادهاي طرح هاي عمرانی تابع شرایط عمومی پیمان جدید و منعقده با فهارس بهاي واحد پایه ، چنانچه طبق شرایط خصوصی پیمان، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه بعهده پیمانکار باشد و هزینه اي بابت اجاره آن در برآورد هزینه هاي تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده باشد، هیچگونه پرداختی به عنوان اجاره زمین تجهیز کارگاه به پیمانکار تعلق نمی گیرد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .