بخشنامه پیمان اجراي کارهاي ساختمانی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در خصوص بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4، با توجه به ردیف 5 از بند الف، در صورتی که به هنگام سازی باعث تقلیل مبلغ برآورد گردد، آیا اعمال آن ضروری است؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-30T11:17:00+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  رعایت ضوابط مندرج در ردیف 5 از بند الف پیوست بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/02/4 برای تهیه برآورد اجرای کار از سوی کارفرما الزامی است و پیمانکاران به طور مستقل و بدون محدودیت در ضرایب پیشنهادی مجاز به ارائه قیمت پیشنهادی می باشند.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .