افزایش مقادیر در قراردادهای پیمانکاری

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

آیا با اضافه نمودن یا کاهش دادن مقادیر مطابق بند (الف- 1) و (الف- 2) ماده 29 شرایط عمومی پیمان که بصورت جبري با هم جمع می شوند، افزایش مقادیر تا سقف 25 درصد مبلغ اولیه پیمان محاسبه می گردد یا این که تنها افزایش مقادیر بند (الف- 1) ماده فوق مبناي محاسبه تا سقف 25 درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-08-02T10:04:04+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در مورد قراردادهاي منعقده براساس شرایط عمومی پیمان جدید ، مبلغ اولیه پیمان با توجه با ماده 29 شرایط عمومی پیمان 25 درصد قابل افزایش و 25 درصد قابل کاهش است . به عبارت دیگر مبلغ اولیه پیمان، ظرفیت کاهش تا میزان 25 درصد بصورت جداگانه را دارد ، در نتیجه
  آیتم هاي ابلاغی به پیمانکار جایگزین آیتم هاي حذف شده نمی گردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .