اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 1388 ،این ضرایب را پیمانکار در ارائه پیشنهاد خود منظور می نماید، آیا تفسیرهاي زیر صحیح است:
1-چنانچه این ردیف ها در فهرست بهاي منضم به پیمان، به صورت قیمت ستاره دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است.
2-چنانچه این ردیف ها در فهرست بهاي منضم به پیمان، داراي قیمت باشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه هاي بالاسري و منطقه اي به قیمت خرید براساس فاکتور اضافه شوند.

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-14T14:11:04+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  موضوع ضریب بالاسري متعلقه به قیمت هاي جدید، موضوع بند (ج) ماده 29 شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 842  /54-1088/ 102 مورخ 1378/03/3 در پیمان هاي منعقد شده با فهرست هاي واحد پایه سال 1388، طی نامه شماره 22/7901 مورخ 1389/3/23 به شوراي عالی فنی منعکس گردید. پاسخ واصله به استناد نامه شماره 26/41555 مورخ 1389/5/31 شوراي مذکور به شرح زیر می باشد :

  در تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در پیمان هاي منعقد شده با  فهرست هاي واحد پایه سال 1388 لازم است همه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و ضریب جداگان هاي به این قیمت ها اعمال نگردد در ضمن خاطرنشان می سازد اقلام فاکتوري قیمت جدید محسوب شده و تعیین قیمت آن ها تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می باشد. در ضمن چنانچه قیمت هاي ستاره دار در فهرست بهاي واحد پایه سال 1388 منظوز شده باشد هیچگونه ضریبی از جمله بالاسري و منطقه اي و غیره به آن تعلق نمی گیرد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .