اضافه شدن سطح زیر بنا در طی اجرای کار

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 منعقد گردیده و زیر بنای قید شده در پیمان 2000 متر مربع بوده است. پس از اجرای کار، ساختمان ها متراژ گردید که برابر 2348 متر مربع شد. قسمتی از این زیربنا با دستورکار ابلاغ شده اضافه گردیده است. ولی قسمت عمده آن به دلیل اشتباه در محاسبه اولیه نقشه ها توسط مشاور بوده است.

با توجه به اختلاف پیش آمده این پرسش مطرح است که آیا تمامی 348 متر مربع اضافه شده می بایست به پیمانکار پرداخت گردد یا آن قسمت از زیربنا که با دستور کار ابلاغی به پیمانکار اضافه شده است، پرداخت شود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-07T09:35:12+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  در قراردادهای منعقده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/08/24 در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود ملاک عمل پرداخت قطعی، اعداد مندرج در جدول بند الف ماده 11 خواهد بود و مغایرت احتمالی با سطوح نقشه های منضم به پیمان داشته است.

  بدیهی است در صورت ابلاغ مساحت مازاد بر نقش ههاي منضم به پیمان براساس دستور کار مشخص، صرفاً هزینه اجراي سطوح مازاد بر نقشه ها براساس نرخ هاي مندرج در جدول الف و براساس ضوابط ماده 12 پرداخت می گردد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .