استفاده از ضریب ارتفاع میانگین

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف ( بیش از 3/5 متر) است؟ می توان از ضریب ارتفاع میانگین استفاده نمود؟

پاسخ ( 1 )

  0
  1402-09-14T13:21:04+03:30

  لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  خیر – طبق ضوابط نمی توان براي طبقات مرتفع ( بیش از 3/5 متر) مختلف یک ساختمان، یک ضریب ارتفاع میانگین محاسبه کرد و مورد عمل قرار داد، بلکه بایستی این ضریب به تفکیک براي طبقات مختلف محاسبه گردد، ولیکن در مواردي که به علت تنوع ارتفاع قسمت هاي مختلف یک طبقه بیش از 3/5 متر (با درنظر گرفتن اوزان کارهاي قسمت هاي با ارتفاع متفاوت) می توان ضریب میانگین ارتفاع محاسبه و در برآورد لحاظ نمود.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

نوع ویدئو را انتخاب کنید

شناسه ویدئو را وارد کنید : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs مثال : 'sdUUx5FdySs'.

کد امنیتی برای بروزرسانی کد امنیتی روی تصویر کلیک کنید

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .